Aanvragen voor binnenlandse projecten

Stichting Overal ondersteunt naast projecten in het buitenland, ook (bij voorkeur niet-randstedelijke) projecten binnen Nederland, op basis van één of meer van de volgende basisprincipes:

emancipatie, ontwikkeling, gelijkwaardigheid, bewustwording en kennisoverdracht

Dit gebeurt op diverse aandachtsvelden, zoals politiek en milieu. Een project wordt gezien als binnenlands als het beoogde effect van het project op Nederland gericht is, of als een in Nederland gevestigde organisatie een aanvraag doet die binnen onze begrotingscriteria valt en waarvan het beoogde effect zowel op het binnen- als het buitenland gericht is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de anti-globaliseringsbeweging. Stichting Overal ondersteunt geen louter humanitaire projecten, geen structurele- , reis en verblijfs- en organisatiekosten, en geen individuele personen, behalve als een groter geheel daarmee gediend wordt. Stichting Overal stelt zich niet garant voor derden en verstrekt geen leningen.
De maximale bijdrage aan een project bedraagt 1000 euro, de maximale grootte van een te ondersteunen project is vastgesteld op 10.000 euro. Stichting Overal kan een solidariteitsbijdrage van maximaal 200 euro verstrekken, als een aanvraag niet aan de criteria voldoet, maar de projectgroep het initiatief toch sympathiek vindt.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dienen aanvragers de volgende gegevens aan te leveren:

  • begroting
  • beschrijving van het project
  • doel en doelgroep
  • werkwijze
  • organisatiestructuur

Daarnaast vragen we om verslaglegging van het ondersteunde project

Indien u per mail een aanvraag indient, richt deze dan s.v.p. aan projecten@overal.org, ter attentie van BIP

De projectaanvragen worden beoordeeld door stichting Overal zelf, zo nodig wint stichting Overal ook informatie in bij derden.