Aanvragen voor buitenlandse projecten

Welke projectaanvragen komen in aanmerking?

Lees dit eerst: aanvragen UITSLUITEND PER E-MAIL (naar projecten@overal.org , t.a.v. BUP) met eventuele relevante bijlagen of links. Projecten moeten een contactpersoon of referent IN NEDERLAND hebben, die het project en de situatie kent en die de informatie die ons gestuurd wordt kan bevestigen. Projecten zonder contactpersoon of referent in Nederland komen bij voorbaat niet in aanmerking.Gebruik liefst ook ons AANVRAAGFORMULIER (klik om te downloaden). LET WEL: Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie die als kringloopwinkel werkt. Uit de opbrengst van onze verkoop kunnen we jaarlijks enkele kleine projecten ondersteunen. We zijn dus volstrekt niet te vergelijken met grotere, professionele hulporganisaties: enkele van onze vrijwilligers komen om de paar weken bij elkaar om zo goed mogelijk te bekijken welke van de honderden aanvragen het best bij ons passen. Het kan dus soms even duren voordat u antwoord krijgt. Voor de beoordeling gebruiken we onder andere onze criteria, maar we kijken ook welke projecten ons het meest aanspreken, naar diversiteit tussen de diverse projecten et cetera. We wijzen veruit de meeste projecten af, om de simpele reden dat we er maar een tiental per jaar kunnen ondersteunen. Een afwijzing wil dus NIET zeggen dat wij het betreffende project zouden afkeuren of dat we vinden dat er iets niet goed aan is.

Stichting Overal ondersteunt projecten op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied. Het moet gaan om kleinschalige projecten die:

  • zo doelgericht mogelijk bijdragen aan het duurzaam verbeteren van de zelfredzaamheid van kansarme groepen.
  • zijn voortgekomen uit de doelgroep zelf.
  • niemand op voorhand uitsluiten op basis van ras geloof, sekse, nationaliteit, etniciteit of geaardheid.
  • (NB: wij ondersteunen organisaties of groepen, geen individuen)

Onze voorkeur gaat daarbij uit naar projecten die:

  • een emancipatoire en/of educatieve inhoud hebben
  • qua omvang passen bij stichting Overal. Wij zijn een kleine fondsenorganisatie die buitenlandse projecten meestal ondersteunt met bedragen rond de 5.000 tot 10.000 euro, soms meer.

Wat verwachten we van de aanvragers:

  • uiteraard goede en volledige informatie over het project
  • het aanleveren van publiciteitsmateriaal waarmee we onze medewerk(st)ers en onze klanten kunnen informeren over het project en over de organisatie
  • vorm en inhoud hiervan worden in onderling overleg afgesproken.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld:

  • de projectaanvragen worden beoordeeld door stichting Overal zelf, zo nodig wint stichting Overal ook informatie in bij derden.