Geschiedenis van Overal

Hoe het begon

In 1975 zag een groep woonbootbewoners hoeveel nog goed bruikbare spullen op de vuilnishoop belandden. Ze wilden iets ondernemen tegen de wegwerpmaatschappij en besloten met een kar afgedankte, maar nog bruikbare spullen op te halen. De spullen werden verkocht in Nijmegen op de ‘Lusemert’. De opbrengst werd gebruikt om mensen en organisaties te steunen, die zich verzetten tegen onrecht en die opkomen voor zelfbeschikking, emancipatie en een beter milieu. De onderneming groeide snel. In 1978 werd een pakhuis in de Karregas in gebruik genomen. Na enkele jaren bleek dit pakhuis al weer te klein en Overal kocht in 1982 een voormalige wasserij aan de Bredestraat.

Tegenslag

In 1991 bleek dat de grond onder het pand ernstig was vervuild. Sloop was onvermijdelijk. Overal vond een tijdelijk onderdak aan de Weurtseweg, terwijl aan de Bredestraat de bodem werd gesaneerd en een nieuw – milieuvriendelijk – pand werd gebouwd. In 1993 werd het pand geopend. Helaas voltrok zich enige jaren later een nieuw drama. Het nog nieuwe pand brandde in 1996 af. Opnieuw werd een tijdelijk onderkomen gezocht en gevonden. Ditmaal in het voormalige fabrieksgebouw van Potterie Oud Delft aan de Molenweg. Hier werden de vaste werkzaamheden voortgezet. Ondertussen werd aan de Bredestraat het vernielde pand hersteld. Begin september 1997 opende Overal voor de tweede keer haar deuren aan de Bredestraat.

Medewerkers

De samenstelling van de groep medewerkers die bijdragen aan het werk van Overal is in de loop der jaren regelmatig veranderd. In de beginjaren waren het vooral studenten die een bijdrage aan Overal leverden. Later kwamen er steeds meer mensen zonder baan als vrijwilliger werken. Daarna kwam een periode dat naast vrijwilligers ook gesubsidieerde krachten in dienst waren. Nu een einde is gekomen aan de gesubsidieerde arbeid in Nijmegen wordt het werk bij Overal vanaf augustus 2012 weer voornamelijk door vrijwilligers gedaan.

In haar ruim 35 jaar heeft Overal een bewogen geschiedenis achter de rug en de nodige veranderingen ondergaan. Kar en bakfiets zijn vervangen door een busje. Nieuwe afdelingen werden ingericht en andere gesloten. De computer deed haar intrede en Overal kreeg een eigen website. Ook in de toekomst zullen veranderingen blijven vragen om nieuwe aanpassingen. Onveranderd blijft de inzet van velen, die in wisselende samenstelling en onder veranderende omstandigheden vorm blijven geven aan het werk waarvoor de Stichting is opgericht:

  • het stimuleren van hergebruik
  • het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten overal.